Rodinný penzion

Obec Bohutín

Obec Bohutín

Cestou z Příbrami do Rožmitálu pod Třemšínem po silnici č. I/18 nelze asi po 6 km jízdy minout obec Bohutín, která se rozkládá po obou jejích stranách. Bohutín je stará hornická obec, která se skládá ze čtyř částí – Bohutína, Havírny, Tisové a Vysoké Pece. První písemná zmínka o Bohutínu byla nalezena v rejstříku o berni a v urbáři arcibiskupských statků z roku 1379. Bylo zde celkem 15 lánů a 4 a půl jitra orné půdy, louky a ve vsi byl mlýn o dvou kolech. Bohutín byl tedy tehdy již značně rozsáhlou vsí. Tisová je starší – první zmínka o ní je z roku 1298 v zápisech faráře příbramského a kanovníka pražského Vojsly. Havírna a Vysoká Pec jsou původu „mladého“. Vysoká Pec je spojena s rozvíjejícím se příbramským železářstvím, Havírna zase s ruchem, který začal v kraji s rozvojem těžby stříbra v pohoří „Tisovském“.

První stříbrná a olověná huť na Příbramsku byla v lesích za Bohutínem blízko hájovny U Prokopa. V miniaturních šachtových pecích se zde vyrábělo surové olovo s vysokým obsahem stříbra již před 700 lety. Bylo zde ale i několik dolů – nejvýznamnější byl důl korunního prince Rudolfa (familierně nazývaný Rudolfka), dále jámy Řimbaba, Štěpánka, František, Hůrka a vesměs podružné šachtice sloužící k větrání, event. přístupu do podzemí – Hamrovka, Bambas a Litavka. Dnes se již na žádné šachtě nepracuje.

Znak obce připomíná nejen hornické tradice Bohutína (zkřížená kladívka v černém poli), ale i příslušnost obce k arcibiskupství pražskému (žlutý pruh ve středu znaku). Tři zelené vrchy, to jsou tři nejvyšší místa v Brdech, v jejichž jihozápadním podhůří Bohutín leží – Praha, Tok a Koruna. Stříbrná barva na spodní části znaku je pak říčka Litavka protékající celou obcí.

Dominantou Bohutína je bezesporu farní kostel Sv. Maří Magdaleny (1887-1950) stojící na nejvyšším místě v obci, návrší vysokém 567m.n.m. Kostel byl v roce 1950 zničen požárem a poté znovu vybudován do původní pseudogotické podoby a znovu vysvěcen. Vždy první neděli po svátku patronky kostela 22.7. je dodnes slavena slavná a v širokém okolí vyhledávaná pouť. V minulosti byla při této příležitosti pořádána setkání rodáků bohutínských.