Rodinný penzion

CHKO Brdy

Chráněná krajinná oblast Brdy

Chráněná krajinná oblast Brdy byla zřízena k 1.lednu 2016 na území rušeného vojenského újezdu Brdy a několika stávajících brdských přírodních parků. Předmětem ochrany má být přírodní bohatství s cennými lesními porosty, loukami, mokřady, vřesovišti a desítkami potoků. Její rozloha je 345km², z toho 260 km² je bývalý vojenský újezd ve Středních Brdech, zbytek tvoří převážně Jižní Brdy, kde CHKO nahradila dosavadní dva přírodní parky – přírodní park Brdy na území Plzeňského kraje a přírodní park Třemšín na území Středočeského kraje.

Na území CHKO se v době jejího vytvoření nacházelo 5 přírodních rezervací, 3 přírodní památky a 18 evropsky významných lokalit, konkrétně

 • přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky
 • přírodní rezervace Getsemanka
 • přírodni rezervace Chynínské buky
 • přírodní rezervace Kokšín
 • přírodní rezervace Na skalách
 • přírodní památka Hřebenec
 • přírodní památka Míšovské buky
 • přírodní památka Třemešný vrch

Evropsky významné lokality v Brdech:

 • Bradava
 • V Úličkách
 • Niva Kotelského potoka
 • Třemšín a Hřebence
 • Závišínský potok
 • Felbabka
 • Hrachoviště
 • Ohrazenický potok
 • Brda
 • Louky u Drahlína
 • Octárna
 • Tok
 • Klabava
 • Ledný potok
 • Trokavecké louky
 • Mešenský potok
 • Padrťsko
 • Teslíny