Rodinný penzion

Fotogalerie – Stavba

Náš penzion byl rekonstruován z rodinného domu v letech 2008-2009, došlo k zásadním změnám ve vnitřním uspořádání tak, aby byl prostor ideálně využit a aby se u nás hosté cítili co nejlépe. Dům byl rovněž zateplen, byla udělána nová fasáda i střecha, došlo samozřejmě i k výměně všech podlah, dveří, oken atd. Nemalou pozornost jsme věnovali i okolí domu a zahradě.

Následujicí fotografie demonstrují, jak to u nás vypadalo dříve:

Interiér před rekonstrukcí

Všechno původní vybavení na těchto fotkách putovalo do kontejneru ještě dříve, než stavba vůbec začala. Moc bychom chtěli poděkovat Pavlovi, který nám v této fázi velmi pomohl.

     

Exteriér před rekonstrukcí

Na těchto fotkách z roku 2008 je vidět dům před zahájením rekonstrukce. Můžete si všimnout ještě existujícího balkonu v patře a terasy v přízemí, obojí bylo v rámci rekonstrukce zazděno.

     

Bourací práce

Zde je zachyceno horní patro domu v průběhu bouracích prací (říjen 2008).

     

Dozděná terasa a balkon

V lednu 2009 již byly přední části budovy zazděny.

Práce v suterénu

V lednu 2009 rovněž probíhaly práce v suterénu domu (vinárna).

     

Léto 2009

Rekonstrukce již byla téměř hotova, ale stále ještě chybělo upravit okolí domu a vybavit interiér.

       

Kdo nejvíc pomohl a kdo škodil

Rekonstrukci začala společnost JMZET s.r.o., která se ale neosvědčila zejména díky nekvalitní práci (špatně provedené zateplení, ponechávání suti za zdmi, špatná izolace vody) a permanentnímu navyšování rozpočtu. Proto jsme s ní smlouvu ukončili ještě před polovinou.

Ve stavbě pak pokračoval pan Lubomír Nagy, jehož přístup byl výrazně lepší a stavbu úspěšně dokončil. Tímto bychom pana Nagye rádi doporučili a poděkovali mu.

Za pomoc se zařizováním interiéru bychom pak rádi poděkovali příbramské společnosti KJ Truhlářství, která pro nás zhotovila nejen značnou část skříní, ale např. i domek pro úschovu kol.